PSYCHE – SOMA

PSYCHE – SOMA

Gabinet Psychologiczno – Psychoterapeutyczny

Katarzyna Gros

Nazywam się Katarzyna Gros. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz całościowe szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Pracuję pod superwizją.

Prowadzę konsultacje oraz terapię zarówno stacjonarnie jak i on – line. Diagnozę oraz terapię z dziećmi prowadzę stacjonarnie w gabinecie.

Spotkanie można umówić telefonicznie: Katarzyna Gros, tel. 880 251 131

Stacjonarnie przyjmuję w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej MIRIADA w Bytomiu , przy u. Piotra Woźniaka 78.

„Ciało jest fizycznym aspektem osobowości, a ruch czyni tę osobowość widzialną”. Mary S. Whitehouse

Nazwa mojego gabinetu – Psyche Soma opiera się na założeniu, które leży u podłoża mojej praktyki – ciało i umysł są jednością. W trakcie terapii kieruję uwagę pacjenta na doznania fizyczne, wyobrażenia, emocje, myśli. Obserwacja tego, co mówi ciało jest dla mnie równie ważna jak słowa.

Metody pracy, które stosuję w gabinecie umożliwiają kontakt również z dziećmi, które jeszcze nie potrafią mówić oraz z osobami, u których są obecne różnego rodzaju trudności w komunikacji.

Korzystam z technik terapii zabawą, terapii ruchem, terapii przez sztukę, bajkoterapii.

Polityka prywatności