PSYCHE – SOMA

PSYCHE – SOMA

Psycholog

Psychoterapeuta

Dzieci, młodzież, dorośli

Katarzyna Gros

Nazywam się Katarzyna Gros. Jestem psychologiem i psychoterapeutą z dużym doświadczeniem. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz  z osobami dorosłymi.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz całościowe szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem (www.instytutdmt.pl , www.stowarzyszeniedmt.pl).

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Pracuję pod superwizją.

Spotkanie można umówić telefonicznie: Katarzyna Gros, tel. 880 251 131 lub mailem katarzyna.gros.psych@gmail.com

„Ciało jest fizycznym aspektem osobowości, a ruch czyni tę osobowość widzialną”. Mary S. Whitehouse

Nazwa mojego gabinetu – Psyche Soma opiera się na założeniu, które leży u podłoża mojej praktyki – ciało i umysł są jednością. W trakcie terapii kieruję uwagę pacjenta na doznania fizyczne, wyobrażenia, emocje, myśli. Obserwacja tego, co mówi ciało jest dla mnie równie ważna jak słowa.

Metody pracy, które stosuję w gabinecie umożliwiają kontakt również z dziećmi, które jeszcze nie potrafią mówić oraz z osobami, u których są obecne różnego rodzaju trudności w komunikacji słownej.

Korzystam z technik terapii zabawą, terapii ruchem, terapii przez sztukę, bajkoterapii.

Polityka prywatności