Oferta

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Musimy więc pozwolić dzieciom nie tylko bawić się, ale robić to tak, jak chcą”. John Locke

„Rodzina. Tu powstaje człowiek”. Virginia Satir

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży. Patrzę na rodzinę jako na złożony system wzajemnych powiązań. Każdą rodzinę traktuję jako wyjątkową, indywidualną i niepowtarzalną. Zaczynamy od 2 lub 3 konsultacji, w trakcie których przeprowadzam wywiad, obserwację. Ustalamy też zasady prowadzenia terapii.

Jeśli cokolwiek niepokoi Cię w rozwoju dziecka warto to omówić. Często jest tak, że zachowania dziecka, które niepokoją rodziców są naturalnym etapem rozwojowym. Jeśli jednak okaże się, że potrzebna jest pomoc specjalisty, to im wcześniej będzie udzielona dziecku, tym lepiej.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności, jak zaburzenia nastroju, depresja, lęki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia jedzenia, całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zachowania opozycyjno – buntownicze, mutyzm wybiórczy, tiki, jąkanie, moczenie, zanieczyszczanie się.

Wsparcie dla rodziców

Rodziców, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego zapraszam na indywidualne konsultacje.

Organizuję również różnego rodzaju grupowe formy –  warsztaty, wykłady, grupy wsparcia.

PSYCHOTERAPIA OSÓB DOROSŁYCH