O terapii tańcem i ruchem

Czym jest psychoterapia tańcem i ruchem

Jest to metoda psychoterapeutyczna, która bazuje na założeniu, że ruch osoby odzwierciedla indywidualny sposób myślenia i przeżywania emocji. Zdrowie człowieka odzwierciedla się w integracji psychiki i ciała. Psychoterapia Tańcem i ruchem definiowana jest jako psychoterapeutyczne wykorzystanie ekspresyjnego ruchu oraz tańca, poprzez który człowiek może zaangażować się w proces prowadzący do osobistej integracji: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Oparta jest również na koncepcjach psychologicznych, które opisują i tłumaczą powiązania między ciałem a umysłem. W psychoterapii tańcem i ruchem pacjent poprzez kontakt z ciałem, czyli z tym co nieświadome, staje się coraz bardziej świadomy tego, jak emocje i doświadczenia ciała są ze sobą połączone. Poprzez wolne skojarzenia ze słowami, jakie ruch dostarcza wyobraźni, możemy je analizować. Poprzez kontakt z ciałem docieramy do uczuć, które czasem trudno zwerbalizować, opowiedzieć o nich. W 1916 roku Jung napisał artykuł, w którym twierdził, że  ruch ciała jest jedną z wielu form wyrazu nieświadomości. Stało sie to początkiem włączania rożnych form sztuki w proces psychoterapeutyczny.

Psychoterapia tańcem i ruchem jest szczególnie pomocna, jeśli:

– zwykle unikasz wyrażania uczuć albo wyrażasz emocje używając nieadekwatnych słów
– doświadczasz uczuć w sposób tak przytłaczający, że wyrażenie słowami staje się niemożliwe
– problemy odzwierciedlają w sylwetce ciała, w trudnościach w przyjęciu wygodnej pozycji ciała, odprężeniu się
– doświadczasz stałego napięcia czy zablokowania pewnych części ciała, co może występować m.in. w zaburzeniach lękowych lub depresyjnych
– masz kłopoty związane z zaburzonym obrazem własnego ciała , cierpisz na zaburzenia odżywiania
– doświadczasz niemożności bliskości, kontaktów fizycznych czy zaufania
– doświadczasz trudności emocjonalnych , wewnętrznych konfliktów czy dużego stresu,
– chcesz poprawić osobiste umiejętności w porozumiewaniu się, odkrywaniu swego wnętrza lub samozrozumienia.

Jak wygląda sesja psychoterapii tańcem i ruchem?

W ramach sesji część czasu przeznaczamy na wsłuchanie się w swoje ciało, oddech, ruch. W trakcie sesji obecna jest również rozmowa , oparta między innymi o wolne skojarzenia jakich dostarcza ruch.

Czerpię z różnych metod i teorii pracy z ciałem, głównie z:

– Ruchu Autentycznego
– rytmów rozwojowych (Kestenberg Movement Profile)
– analizy ruchu Laban/ Bartenieff

W ramach sesji nie stosuję dotyku.

Podstawowe zasady w psychoterapii tańcem i ruchem

(na podstawie Goodwill & Morningstar 1993; The role od dance/ movement psychotherapy with medically ill children; international Journal od Medicine, 2 , 24 – 27 )

  1. Ciało i umysł są nierozerwalnie ze sobą związane w procesie wzrostu i rozwoju
  2. Ruch zwiększa odczucia , funkcje kinestetyczne i proprioceptywne w taki sposób, by obraz ciała stał się dynamicznym, bardziej niż statycznym aspektem koncepcji samego siebie
  3. Kanał ruchowy jest naszym pierwszym systemem komunikacji (porozumiewania się) i wykształca się w wieku niemowlęcym. Tryb niewerbalny jest dostępny tym, którzy nie moga wykorzystać w pełni werbalizacji w procesie terapeutycznym lub słuzy umozliwieniu wyrażenia tego , co jest niedostępne werbalnie
  4. Relacja terapeutyczna może być z powodzeniem ustanowiona na poziomie niewerbalnym , droga interakcji ruchowych
  5. Proces twórczy z elementami improwizacji i ekspresji symbolicznej jest terapeutyczny w swej naturze.