O mnie

Katarzyna Gros

Edukacja:

– 5 letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o specjalizacjach: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego.

– 4 – letni kurs Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Moimi nauczycielami Psychoterapii Tańcem i Ruchem byli m.in.: Joan Chodorow, Karni Ishai, Penelope Best, Sue Curtis, Prof. Bonnie Meekums, Lorna Hauff, Susan Scarth, Jeanette MacDonald, Aleksandra Rayska, Izabela Guzek, Jekatierina Mirlina, Małgorzata Wiśniewska, Zuzanna Pędzich, Justyna Torłop – Bajew, Agnieszka Sokołowska, Ania Kowalska – Catalano.

– roczny kurs „Psychoterapia i Poradnictwo” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Tam również kończyłam dodatkowe szkolenia z zakresu psychoterapii.

– wykłady i seminaria z zakresu psychoanalizy jungowskiej w Instytucie Studiów Kulturowych RAVEN.

– Śląska Szkoła Trenerów Gniazdo w Katowicach – szkolenie trener grupowy umiejętności psychospołecznych

– cykl szkoleń z zakresu arteterapii u prof. Wiesława Karolaka.

– Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – kursy dla profesjonalistów , cz. I, II, III.

– Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne

Artystyczne Formy Aktywności Ruchowej – studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Doświadczenie zawodowe:

– diagnoza i terapia dzieci i młodzieży w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Miriada w Bytomiu.

– diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz treningi umiejętności psychospołecznych w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej In Corpore (filia w Dąbrowie Górniczej)

– diagnoza i terapia dzieci w Niepublicznym Specjalistycznym Przedszkolu Edukacyjno – Rehabilitacyjnym w Katowicach

– Ośrodek Wczesnej Interwencji w ramach Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Chorzowie.

– Centrum Psychiatrii w Katowicach (staż),

– Poradni Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej (staż),

– oddział dzienny Szpitala Psychiatrycznego w Chorzowie (praktyki),

– Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze (wolontariat)

– placówki oświatowe

– udział w projektach w  fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

– koordynacja i realizacja autorskich projektów „Aktywne ciało – Aktywny Umysł Seniora”, „Twórczy Ruch z Dziećmi”.