Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z witryny psychesoma.pl

Prosimy Państwa o zapoznanie się z naszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies przed skorzystaniem z naszej strony internetowej  przed podaniem jakichkolwiek danych.

DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych jest Katarzyna Gros z siedzibą , ul. Juliana Tuwima 1/1, 41-902 Bytom ; NIP 64 62 68 97 95

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :
– wysyłki Newslettera,
– informacyjnych dla samych zainteresowanych uczestników sesji, terapii i warsztatów.

3. Dane w celach z punktu 2 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Dane osobowe podawane w formularzu i podczas zapisu na Newsletter są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Państwa podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Systemy informatyczne w których są przetwarzane dane osobowe spełniają wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem.

7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: katarzyna.gros.psych@gmail.com

9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

10. Użytkownicy, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinni co do zasady, bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych subskrybować Newslettera. Katarzyna Gros nie ma możliwości weryfikacji zakresu posiadanej przez użytkowników naszego serwisu zdolności do czynności prawnych.

11. Oświadczam, że Katarzyna Gros nie profiluje danych osobowych ani też nie podejmuje decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

12. Strona internetowa www.psychesoma.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W razie przekierowania użytkownika na prowadzące z nich strony internetowe, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na nich odrębnymi zasadami dotyczącymi prywatności i plików „cookies”. To samo dotyczy klientów fanpage’a, prowadzonego przez Katarzyna Gros w serwisie społecznościowym Facebook.

13. Oświadczamy również, że żadne z podejmowanych przez nas lub operatora naszego serwisu działań w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną nie powoduje jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

14. Jednocześnie informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek).

15. Przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody klienta. Klient może wyrazić taka zgodę za pomocą ustawień zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej. Dlatego prosimy o sprawdzenie ustawień swojej przeglądarki i jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies, prosimy o zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniej opcji. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Zalecamy sprawdzanie ustawień tzw. „cookies” w wykorzystywanych przez Państwa przeglądarkach w celu skonfigurowania ustawień zgodnie z Państwa intencjami.

Początek formularza

Dół formularza